Příspěvky k dějinám Královské kolegiátní kapituly Všech svatých

Kapitula univerzitní kolejí

Na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojil císař Karel IV. Pražskou univerzitu s kapitulou Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhradil seniorům Karlovy koleje... Read More

Kapitula ve stínu Jana Husa

Události, u nichž Jan Hus stál, zásadně ovlivnily osudy jednotlivých členů kapituly, mezi nimiž byli Husovi učitelé, kolegové i studenti... Read More

Kapitula a počátky husitství

Po Husově smrti se názorové rozdíly mezi členy kapituly zásadně prohloubí na tolik, že je již nebude možné smířit. V kapitule se tak prosadí utrakvistická většina... Read More

Přenesení ostatků sv. Prokopa

Kapitulní kostel Všech svatých se v r. 1588 zařadil mezi poutní chrámy, jež byly spojeny se svatoprokopskou legendou. Stalo se tak r. 1588, kdy byly do chrámu přeneseny jeho ostatky... Read More

Průzkum ostatků sv. Prokopa

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kapitulního kostela byl proveden odborný průzkum, který přinesl nečekaný výsledek... Read More

Svatoprokopský obrazový cyklus

U příležitosti 80. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa jej nechal kapitulní děkan Gottfried Alois Kinner z Löwenthurnu vyhotovit u malíře Christiana Sebastiana Dittmanna... Read More

Hrob sv. Prokopa

Hrob sv. Prokopa v kapitulním kostele vytvořil v r. 1738 sochař František I. Weiss na objednávku děkana Jana A. Widmana u příležitosti 150. výročí přenesení ostatků ze Sázavy ... Read More

Stříbrný relikviář sv. Prokopa

Relikviář, který je uchováván v kostele Všech svatých, obsahuje zlomek lebky sv. Prokopa. Zhotovil jej zlatník Jan Tengler v r. 1895 na objednávku kardinála Františka Schönborna... Read More

Obětní stůl a ambon

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kostela Všech svatých r. 1988 pořídila kapitula nový obětní stůl, který symbolicky nahradil svatoprokopský náhrobek... Read More