Kapitula univerzitní kolejí

Na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojil císař Karel IV. Pražskou univerzitu s kapitulou Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhradil seniorům Karlovy koleje.... Read More

Kapitula ve stínu Jana Husa

Události, u nichž Jan Hus stál, zásadně ovlivnily osudy jednotlivých členů kapituly, mezi nimiž byli Husovi učitelé, kolegové i studenti.... Read More

Svatoprokopský obrazový cyklus

U příležitosti 80. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa jej nechal kapitulní děkan Gottfried Alois Kinner z Löwenthurnu vyhotovit u malíře Christiana Sebastiana Dittmanna.... Read More