Kapitula univerzitní kolejí

Na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojil císař Karel IV. Pražskou univerzitu s kapitulou Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhradil seniorům Karlovy koleje... Read More

Kapitula ve stínu Jana Husa

Události, u nichž Jan Hus stál, zásadně ovlivnily osudy jednotlivých členů kapituly, mezi nimiž byli Husovi učitelé, kolegové i studenti... Read More

Kapitula a počátky husitství

Po Husově smrti se názorové rozdíly mezi členy kapituly zásadně prohloubí na tolik, že je již nebude možné smířit. V kapitule se tak prosadí utrakvistická většina... Read More

Kapitula na cestě k samostatnosti

Důsledky husitských válek přivedly kapitulu Všech svatých na pokraj zániku. Proto byla od počátku 17. století podniknuta řada pokusů, které měly vést k obnově kapitulní samostatnosti... Read More

Kapitula a právo pontifikálií

Kapitulní dignitáři směli při bohoslužbách užívat tzv. pontifikálie neboli berlu, mitru a prsten. Prvním, kdo toto privilegium od papeže získal, byl Jan František z Talmberka v r. 1673... Read More