Kapitula

Královská kolegiátní kapitula u Všech svatých na Hradě pražském byla založena králem Janem Lucemburským z podnětu jeho syna markraběte moravského Karla v r. 1339 při tzv. královské kapli Všech svatých na Pražském hradě. Založení potvrdil dne 1. prosince 1340 papež Benedikt XII. Tehdy mezi její členy patřili především významní klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se potom kapitule dostalo r. 1366, když císař Karel IV. na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojil Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhradil univerzitním mistrům. Věhlas kapituly pak vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly se tak od tohoto okamžiku stali zároveň ochránci jeho hrobu.

Stručné dějiny Královské kolegiátní kapituly u Všech svatých na Hradě pražském