Kapitula a její nový erb

Kolegiátní kapitula používá od r. 2019 nový erb, který pro ni vytvořil Zdirad Čech.

Kapitulní erb má podobu rudého štítu, na němž je zobrazen zlatem lemovaný kříž, který je doplněn kruhem dvanácti hvězd.

Rudá barva štítu symbolizuje všechny mučedníky a svaté, kteří jako svědci lásky a věrnosti vůči Ježíši Kristu prolili svou krev. Kříž je pak znamením samotného Pána Ježíše Krista, na němž se obětoval za spásu světa, a zároveň slavnou zástavou celého křesťanstva. Dvanáct hvězd odkazuje na Pannu Marii, královnu všech svatých a pomocnici křesťanů, kterou sv. Jan v knize Zjevení popsal jako ženu oděnou sluncem s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy (Zj 12,1-2).

Znak je pak převýšen kloboukem černé barvy, na jehož šňůrách je po každé straně šest střapců stejné barvy. Doplněn je rovněž heslem „Ad unum vertere“ – „Obracet k jednotě“. Od tohoto výrazu pochází slovo universitas – univerzita, kterou mělo zvláště upomínat na snahu přivádět v jednotu, spojovat, činit víceré nebo mnohé jedním, což se uplatňovalo také na obory, do nichž se výuka a výzkum nových skutečností začaly rozčleňovat. Zároveň má odkazovat na jednotu celku bytí, pravdy, krásy a lásky v Bohu. Kapitula toto heslo přijímá za své v návaznosti na své historické spojení s Karlovou univerzitou.