Kapitula

Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena z podnětu markraběte moravského Karla mezi lety 1339–1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Pražském hradě. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož zakladatele až 30. července roku 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje mistrům nově založené Karlovy koleje. Věhlas naší kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května roku 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu.

Stručné dějiny Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském