Průzkum ostatků sv. Prokopa

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kapitulního kostela byl proveden odborný průzkum, který přinesl nečekaný výsledek... Read More