Průzkum ostatků sv. Prokopa

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kapitulního kostela byl proveden odborný průzkum, který přinesl nečekaný výsledek... Read More

Svatoprokopský obrazový cyklus

U příležitosti 80. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa jej nechal kapitulní děkan Gottfried Alois Kinner z Löwenthurnu vyhotovit u malíře Christiana Sebastiana Dittmanna... Read More

Hrob sv. Prokopa

Hrob sv. Prokopa v kapitulním kostele vytvořil v r. 1738 sochař František I. Weiss na objednávku děkana Jana A. Widmana u příležitosti 150. výročí přenesení ostatků ze Sázavy ... Read More

Stříbrný relikviář sv. Prokopa

Relikviář, který je uchováván v kostele Všech svatých, obsahuje zlomek lebky sv. Prokopa. Zhotovil jej zlatník Jan Tengler v r. 1895 na objednávku kardinála Františka Schönborna... Read More

Obětní stůl a ambon

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kostela Všech svatých r. 1988 pořídila kapitula nový obětní stůl, který symbolicky nahradil svatoprokopský náhrobek... Read More