Příspěvky k dějinám Královské kolegiátní kapituly u Všech svatých

Kapitula a její první probošt

Prvním proboštem kapituly byl Jan Očko z Vlašimi, pozdější pražský arcibiskup. Okolnosti jeho jmenování osvětlují i události vedoucí k založení kapituly, jež sahají už k r. 1338... Read More

Kapitula a zjednodušený erb

Od dob založení používala kapitula jako statutární znak svou pečeť. Pro její neobyčejnou složitost se však později rozhodla používat erb v jeho zjednodušené podobě... Read More

Kapitula univerzitní kolejí

Na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojil císař Karel IV. Pražskou univerzitu s kapitulou u Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhradil seniorům Karlovy koleje... Read More

Kapitula ve stínu Jana Husa

Události, u nichž Jan Hus stál, zásadně ovlivnily osudy jednotlivých členů kapituly, mezi nimiž byli Husovi učitelé, kolegové i studenti... Read More

Kapitula a počátky husitství

Po Husově smrti se názorové rozdíly mezi členy kapituly zásadně prohloubí na tolik, že je již nebude možné smířit. V kapitule se tak prosadí utrakvistická většina... Read More

Kapitulní kostel a zemský soud

Kapitulní kostel se nejpozději od pol.ny 14. století do r. 1783 stal dějištěm pro přijímání přísah při konání Většího zemského soudu, který zasedal v jeho těsné blízkosti... Read More

Kapitula na cestě k samostatnosti

Důsledky husitských válek přivedly kapitulu Všech svatých na pokraj zániku. Proto byla od počátku 17. století podniknuta řada pokusů, které měly vést k obnově kapitulní samostatnosti... Read More

Kapitula a právo pontifikálií

Kapitulní dignitáři směli při bohoslužbách užívat tzv. pontifikálie neboli berlu, mitru a prsten. Prvním, kdo toto privilegium od papeže získal, byl Jan František z Talmberka v r. 1673... Read More

Průzkum ostatků sv. Prokopa

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kapitulního kostela byl proveden odborný průzkum, který přinesl nečekaný výsledek... Read More

Kapitulní kalendárium

Kapitulní kalendárium připomíná památku jednotlivých členů kapituly, v jejichž případě se podařilo dohledat datum zesnutí... Read More

Svatoprokopský obrazový cyklus

U příležitosti 80. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa jej nechal kapitulní děkan Gottfried Alois Kinner z Löwenthurnu vyhotovit u malíře Christiana Sebastiana Dittmanna... Read More

Hrob sv. Prokopa

Hrob sv. Prokopa v kapitulním kostele vytvořil v r. 1738 sochař František I. Weiss na objednávku děkana Jana A. Widmana u příležitosti 150. výročí přenesení ostatků ze Sázavy ... Read More

Stříbrný relikviář sv. Prokopa

Relikviář, který je uchováván v kostele Všech svatých, obsahuje zlomek lebky sv. Prokopa. Zhotovil jej zlatník Jan Tengler v r. 1895 na objednávku kardinála Františka Schönborna... Read More

Nápisová pamětní deska

V boční kapli sv. andělů je umístěna pamětní deska děkana Bartoloměje Flaxia z Čenkova, která připomíná významné události po obnově kapitulního kostela... Read More

Obětní stůl a ambon

U příležitosti 400. výročí přenesení ostatků sv. Prokopa do kostela Všech svatých r. 1988 pořídila kapitula nový obětní stůl, který symbolicky nahradil svatoprokopský náhrobek... Read More