Kapitula a její kolegium v proměnách doby

Královská kolegiátní kapitula Všech svatých sdružovala za více než 680 let své existence celou řadu pozoruhodných osobností. Jejich životní příběhy v nejnutnější stručnosti přibližuje seznam zesnulých členů. Představuje je však pouze jako jednotlivce. Tento přehled proto chce ukázat kanovníky jako členy konkrétního kapitulního kolegia své doby.

Hlavní linii tvoří osobnosti proboštů a děkanů, k nimž byla podle dostupných životopisných údajů přiřazována jména jednotlivých kanovníků. Proto se jedná o zpracování hypotetické a přibližné, jelikož v mnoha případech schází přesná data jmenování. Dobu členství mnohých kanovníků v konkrétním kolegiu tak bylo nutné odvozovat spíše od data kněžských svěcení, data úmrtí nebo jiných historických souvislostí a kusých zmínek především v Bartůňkových Stručných dějinách. Navíc v soupisu schází několik málo kněží, u kterých se nepodařilo zjistit žádnou záchytnou indicii, která by vedla k jejich uspokojivému zařazení.

I přes tyto obtížné komplikace vznikl přehled, který může alespoň rámcově naznačit vazby mezi jednotlivými kanovníky a ukázat, kdo se s kým mohl v dějinách kapituly setkat. Navíc pro lepší orientaci jsou na příslušných místech vyznačeny stěžejní dějinné milníky, které pomáhají zasadit jednotlivá kapitulní kolegia do konkrétnějších historických souvislostí.

Seznam zkratek:
? neznámé, přibližné či nejisté datum
+ označuje rok úmrtí
probošt Vsv – probošt kapituly Všech svatých
děkan Vsv – děkan kapituly Všech svatých

KAPITULA V DOBĚ SVÉHO ZALOŽENÍ
PROBOŠT: Jan Očko z Vlašimi (od r. 1339 do r. 1353?, kdy jako olomoucký biskup přestal užívat proboštské beneficium)
DĚKAN: neobsazeno snad do r. 1353?
KANOVNÍK: Velislav (Velek) Hayne ze Sedlčan (od r. 1339 do +1367)
KANOVNÍK: Jan Bandini (od r. 1342 do ?)
KANOVNÍK: Jindřich Hayne z Domažlic (od r. 1342 do ?)
KANOVNÍK: Petr z Loun (od r. 1342 do +1362)
KANOVNÍK: Bohuslav z Pardubic (od r. 1342 do +1358)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: František Wigandův z Prahy (od r. 1343 do ?)
KANOVNÍK: Ondřej Enderlinus z Mýta (po r. 1344 do r. 1360, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Dětřich z Klatov (po r. 1344 do ?)
KANOVNÍK: Přibyslav z Letkova (po r. 1344 do +1370)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Vilém z Velhartic (od r. 1344 do +1364)
KANOVNÍK: Vilém Zajíc z Hazmburka (od r. 1347 do r. 1357, kdy se kanonikátu vzdal)

KAPITULA PŘED SPOJENÍM S PRAŽSKOU UNIVERZITOU
PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1353 do r. 1355?)
DĚKAN: František Konrádův (od r. 1353 do +1370?)
KANOVNÍK: Velislav (Velek) Hayne ze Sedlčan (od r. 1339 do +1367)
KANOVNÍK: Petr z Loun (od r. 1342 do +1362)
KANOVNÍK: Bohuslav z Pardubic (od r. 1342 do +1358)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: František Wigandův z Prahy (od r. 1343 do ?)
KANOVNÍK: Ondřej Enderlinus z Mýta (po r. 1344 do r. 1360, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Přibyslav z Letkova (po r. 1344 do +1370)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Vilém z Velhartic (od r. 1344 do +1364)
KANOVNÍK: Vilém Zajíc z Hazmburka (od r. 1347 do r. 1357, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Jan z Boskovic (od r. 1357 do r. 1383, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Petr (od r. ? do r. 1358, kdy kanonikát směnil s Mikulášem z Beswiku)

PROBOŠT: Boleslav Těšínský (od r. 1355 do +1356)
DĚKAN: František Konrádův (od r. 1353 do +1370?)
KANOVNÍK: Velislav (Velek) Hayne ze Sedlčan (od r. 1339 do +1367)
KANOVNÍK: Petr z Loun (od r. 1342 do +1362)
KANOVNÍK: Bohuslav z Pardubic (od r. 1342 do +1358)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: František Wigandův z Prahy (od r. 1343 do ?)
KANOVNÍK: Ondřej Enderlinus z Mýta (po r. 1344 do r. 1360, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Přibyslav z Letkova (po r. 1344 do +1370)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Vilém z Velhartic (od r. 1344 do +1364)
KANOVNÍK: Vilém Zajíc z Hazmburka (od r. 1347 do r. 1357, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Jan z Boskovic (od r. 1357 do r. 1383, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Petr (od r. ? do r. 1358, kdy kanonikát směnil s Mikulášem z Beswiku)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1356 do r. 1358?)
DĚKAN: František Konrádův (od r. 1353 do +1370?)
KANOVNÍK: Velislav (Velek) Hayne ze Sedlčan (od r. 1339 do +1367)
KANOVNÍK: Petr z Loun (od r. 1342 do +1362)
KANOVNÍK: Bohuslav z Pardubic (od r. 1342 do +1358)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: František Wigandův z Prahy (od r. 1343 do ?)
KANOVNÍK: Ondřej Enderlinus z Mýta (po r. 1344 do r. 1360, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Přibyslav z Letkova (po r. 1344 do +1370)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Vilém z Velhartic (od r. 1344 do +1364)
KANOVNÍK: Jan z Boskovic (od r. 1357 do r. 1383, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Petr (od r. ? do r. 1358, kdy kanonikát směnil s Mikulášem z Beswiku)
KANOVNÍK: Mikuláš z Beswiku (od r. 1358 do ?)

KAPITULA V DOBĚ SPOJENÍ S UNIVERZITOU
PROBOŠT: Petr z Rožmberka (od r. 1358 do +1384)
DĚKAN: František Konrádův (od r. 1353 do +1370?)
KANOVNÍK: Velislav (Velek) Hayne ze Sedlčan (od r. 1339 do +1367)
KANOVNÍK: Petr z Loun (od r. 1342 do +1362)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: Ondřej Enderlinus z Mýta (po r. 1344 do r. 1360, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Dětřich z Klatov (po r. 1344 do ?)
KANOVNÍK: Přibyslav z Letkova (po r. 1344 do +1370)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Vilém z Velhartic (od r. 1344 do +1364)
KANOVNÍK: Jan z Boskovic (od r. 1357 do r. 1383, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Beneš (od r. 1367 do r. 1372, kdy se stal členem akademické obce Právnické univerzity)

PROBOŠT: Petr z Rožmberka (od r. 1358 do +1384)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1370? do r. 1374?)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Jan z Boskovic (od r. 1357 do r. 1383, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Beneš (od r. 1367 do r. 1372, kdy se stal členem akademické obce Právnické univerzity)
KANOVNÍK: Heřman z Winterswiku (od r. 1371 do r. 1380?)
KANOVNÍK: Wilbold z Osnabrücku (od r. 1371 do ?)
KANOVNÍK: Wigand (od r. 1373 do ?)

KAPITULA PO DOPLNĚNÍ MÍST UNIVERZITNÍMI MISTRY
PROBOŠT: Petr z Rožmberka (od r. 1358 do +1384)
DĚKAN: Oldřich ze Sulzbachu (od r. 1374 do +1392)
KANOVNÍK: František Tausentmark (od r. 1342 do +1377)
KANOVNÍK: Dietrich (Theodoricus) Hackenteufel ze Stratfordu (po r. 1344 do + 1377?)
KANOVNÍK: Protiva z Liboce (po r. 1344 do +1380)
KANOVNÍK: Jan z Boskovic (od r. 1357 do r. 1383, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Beneš (od r. 1367 do r. 1372, kdy se stal členem akademické obce Právnické univerzity)
KANOVNÍK: Heřman z Winterswiku (od r. 1371 do r. 1380?)
KANOVNÍK: Wilbold z Osnabrücku (od r. 1371 do ?)
KANOVNÍK: Wigand (od r. 1373 do ?)
KANOVNÍK: Fridman z Prahy (od r. 1375 do +1384)
KANOVNÍK: Johannes Marienwerder (od r. 1377 do r. 1387, kdy vstoupil do Řádu německých rytířů)
KANOVNÍK: Dětmar Gutjar (od r. 1377 do +1381)
KANOVNÍK: Jenek Václavův z Prahy (od r. 1378 do +1404)
KANOVNÍK: Menso z Beckhausenu (od r. 1381 do r. 1393)
KANOVNÍK: Mikuláš z Gubina (od r. 1381 do r. 1387)
KANOVNÍK: Konrád ze Soltau (od r. 1381 do r. 1387, kdy odešel z Pražské univerzity)
KANOVNÍK: Blažej Vlk (Lupus) ze Strážně (od r. 1383 do 1392, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Tilmann z Kassela (od r. 1381 do r. 1383)
KANOVNÍK: Matouš z Krakova (od r. 1383 do r. 1386, kdy odešel z Pražské univerzity)
KANOVNÍK: Jan Sádlo ze Smilkova (od r. 1386 do r. 1387, kdy byl zvolen proboštem Vsv)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1384? do r. 1387?)
DĚKAN: Oldřich ze Sulzbachu (od r. 1374 do +1392)
KANOVNÍK: Wilbold z Osnabrücku (od r. 1371 do ?)
KANOVNÍK: Wigand (od r. 1373 do ?)
KANOVNÍK: Fridman z Prahy (od r. 1375 do +1384)
KANOVNÍK: Johannes Marienwerder (od r. 1377 do r. 1387, kdy vstoupil do Řádu německých rytířů)
KANOVNÍK: Jenek Václavův z Prahy (od r. 1378 do +1404)
KANOVNÍK: Menso z Beckhausenu (od r. 1381 do r. 1393?)
KANOVNÍK: Mikuláš z Gubina (od r. 1381 do r. 1387)
KANOVNÍK: Konrád ze Soltau (od r. 1381 do r. 1387, kdy odešel z Pražské univerzity)
KANOVNÍK: Blažej Vlk (Lupus) ze Strážně (od r. 1383 do 1392, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Matouš z Krakova (od r. 1383 do r. 1386, kdy odešel z Pražské univerzity)
KANOVNÍK: Jan Sádlo ze Smilkova (od r. 1386 do r. 1387, kdy byl zvolen proboštem Vsv)

PROBOŠT: Jan Sádlo ze Smilkova (od r. 1387 do +1407)
DĚKAN: Oldřich ze Sulzbachu (od r. 1374 do +1392)
KANOVNÍK: Jenek Václavův z Prahy (od r. 1378 do +1404)
KANOVNÍK: Menso z Beckhausenu (od r. 1381 do r. 1393?)
KANOVNÍK: Blažej Vlk (Lupus) ze Strážně (od r. 1383 do 1392, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Mikuláš z Rakovníka (od r. 1387 do +1390)
KANOVNÍK: Štěpán z Kolína (od r. 1399 do +1406)
KANOVNÍK: Mikuláš z Litomyšle (od r. 1400 do +1403/1404)

KAPITULA V DOBĚ VYKLIFSKO-HUSOVSKÝCH SPORŮ
PROBOŠT: Jan Sádlo ze Smilkova (od r. 1387 do +1407)
DĚKAN: Blažej Vlk (Lupus) ze Strážně (od r. 1392 do +1410)
KANOVNÍK: Jenek Václavův z Prahy (od r. 1378 do +1404)
KANOVNÍK: Menso z Beckhausenu (od r. 1381 do r. 1393?)
KANOVNÍK: Mikuláš Provin (od r. 1396 do r. ?, kdy odešel z Pražské univerzity)
KANOVNÍK: Štěpán z Kolína (od r. 1399 do +1406)
KANOVNÍK: Mikuláš z Litomyšle (od r. 1400 do +1403/1404)

KAPITULA PO VYDÁNÍ DEKRETU KUTNOHORSKÉHO
PROBOŠT: Zdislav Chrt (od r. 1407 do +1411)
DĚKAN: Blažej Vlk (Lupus) ze Strážně (od r. 1392 do +1410)
KANOVNÍK: Jan Eliášův z Horšovského Týna (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Jan z Hildesheimu (od r. 1410 do r. 1418)
KANOVNÍK: Přibyslav z Jesenice (od r. 1410 do r. 1426)
KANOVNÍK: Křišťan z Prachatic (od r. 1410 do r. 1432)
KANOVNÍK: Petr ze Znojma (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Stanislav ze Znojma (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)

PROBOŠT: Zdislav Chrt (od r. 1407 do +1411)
DĚKAN: Zdeněk z Labouně (od r. 1410 do r. 1412, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Eliášův z Horšovského Týna (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Jan z Hildesheimu (od r. 1410 do r. 1418)
KANOVNÍK: Přibyslav z Jesenice (od r. 1410 do r. 1426)
KANOVNÍK: Křišťan z Prachatic (od r. 1410 do r. 1432)
KANOVNÍK: Petr ze Znojma (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Stanislav ze Znojma (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)

PROBOŠT: Zdeněk z Labouně (od r. 1412 do r. 1418?, kdy je o něm vedena poslední zmínka)
DĚKAN: Štěpán ze Staňkova (od r. 1412 do +1431)
KANOVNÍK: Jan Eliášův z Horšovského Týna (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Jan z Hildesheimu (od r. 1410 do r. 1418)
KANOVNÍK: Přibyslav z Jesenice (od r. 1410 do r. 1426)
KANOVNÍK: Křišťan z Prachatic (od r. 1410 do r. 1432)
KANOVNÍK: Petr ze Znojma (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Stanislav ze Znojma (od r. 1410 do r. 1413, kdy byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Ondřej z Brodu (od r. 1412 do +1427)
KANOVNÍK: Řehoř Lvův z Prahy (od r. 1412 do ?)
KANOVNÍK: Štěpán z Pálče (od r. 1413 a ještě téhož roku byl vykázán z Prahy)
KANOVNÍK: Šimon z Rokycan (od r. 1414 do +1421)
KANOVNÍK: Šimon z Tišnova (od r. 1414 do +1432)

KAPITULA V DOBĚ HUSITSKÝCH VÁLEK
PROBOŠT: Zikmund z Budějovic (od r. 1419 do r. 1420)
DĚKAN: Štěpán ze Staňkova (od r. 1412 do +1431)
KANOVNÍK: Křišťan z Prachatic (od r. 1410 do r. 1432)
KANOVNÍK: Přibyslav z Jesenice (od r. 1410 do r. 1426)
KANOVNÍK: Ondřej z Brodu (od r. 1412 do +1427)
KANOVNÍK: Řehoř Lvův z Prahy (od r. 1412 do ?)
KANOVNÍK: Šimon z Rokycan (od r. 1414 do +1421)
KANOVNÍK: Šimon z Tišnova (od r. 1414 do +1432)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1420? do r. 1432?)
DĚKAN: Štěpán ze Staňkova (od r. 1412 do +1431)
KANOVNÍK: Přibyslav z Jesenice (od r. 1410 do r. 1426)
KANOVNÍK: Křišťan z Prachatic (od r. 1410 do r. 1432)
KANOVNÍK: Ondřej z Brodu (od r. 1412 do +1427)
KANOVNÍK: Šimon z Rokycan (od r. 1414 do +1421)
KANOVNÍK: Šimon z Tišnova (od r. 1414 do +1432)
KANOVNÍK: Prokop z Kladrub (od r. 1422 do +1453)

PROBOŠT: Mikuláš Švarcman (od r. 1432 do +1434)
DĚKAN: Štěpán ze Staňkova (od r. 1412 do +1431)
KANOVNÍK: Křišťan z Prachatic (od r. 1410 do r. 1432)
KANOVNÍK: Šimon z Tišnova (od r. 1414 do +1432)
KANOVNÍK: Prokop z Kladrub (od r. 1422 do +1453)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1434 do r. 1435)
DĚKAN: Řehoř (alias Jiří) Tomášův (od r. 1431 do r. 1446, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Šimon z Tišnova (od r. 1414 do +1432)
KANOVNÍK: Prokop z Kladrub (od r. 1422 do +1453)

KAPITULA PO SKONČENÍ HUSITSKÝCH VÁLEK
PROBOŠT: Prokop Vilémův z Prahy (od r. 1435 do r. 1446?)
DĚKAN: Řehoř (alias Jiří) Tomášův (od r. 1431 do r. 1446, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Prokop z Kladrub (od r. 1422 do +1453)

PROBOŠT: Řehoř (alias Jiří) Tomášův (od r. 1446 do +1450)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1446 do r. 1460?)
KANOVNÍK: Prokop z Kladrub (od r. 1422 do +1453)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1450? do 1462/4?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1446 do r. 1460?)
KANOVNÍK: Prokop z Kladrub (od r. 1422 do +1453)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1450? do 1462/4?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1446 do r. 1460?)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

KAPITULA V OBDOBÍ SPOJOVÁNÍ KANONIKÁTŮ S PREBENDAMI METROPOLITNÍ KAPITULY
PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1450? do 1462/4?)
DĚKAN: Hilarius z Litoměřic (od r. 1460 do +1467)
KANOVNÍK: Mikuláš z Hořepníka (od r. 1460 do ?)

PROBOŠT: Václav Křižanovský (od r. 1462/4? do +1468)
DĚKAN: Hilarius z Litoměřic (od r. 1460 do +1467)
KANOVNÍK: Mikuláš z Hořepníka (od r. 1460 do ?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1468? do r. 1486?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1467? do r. 1474?)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1468? do r. 1486?)
DĚKAN: Jan Racek (od r. 1474 do +1498)
KANOVNÍK: Antonín z Loun (od ? do +1484)

PROBOŠT: Jan Úterý (od r. 1486 do +1506)
DĚKAN: Jan Racek (od r. 1474 do +1498)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: Linhart (od ? do +1516)
DĚKAN: Mikuláš Húska z Vratišova (od r. 1499 do +1539)
V této době uváděn mezi děkany i Blažej Kramer z Plané (od ? do +1531). Je však možné, že se jedná o děkana kapitulního a děkana univerzitní koleje z doby, kdy nebyla vyjasněna majetková práva kapitulního kostela a koleje Všech svatých (více zde). Nepodařilo se ale zjistit více.
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1516? do r. 1521?)
DĚKAN: Mikuláš Húska z Vratišova (od r. 1499 do +1539) / Blažej Kramer z Plané (od ? do +1531)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

KAPITULA PO POŽÁRU KAPITULNÍHO KOSTELA
PROBOŠT: Šimon Bouček zvaný Fagellus (od r. 1521 do +1549)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1531/39 do r. 1576?)
KANOVNÍK: Jeroným (od ? do r. 1563?, kdy se kanonikátu vzdal)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1549? do 1559?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1531/39 do r. 1576?)
KANOVNÍK: Jeroným (od ? do r. 1563?, kdy se kanonikátu vzdal)

PROBOŠT: Havel (Gelastus) Vodňanský (od r. 1559 do +1577)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1531/39 do r. 1576?)
KANOVNÍK: Jeroným (od ? do r. 1563?, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Petr Peristerius (od r. 1564? do r. 1567?, kdy se kanonikátu vzdal)

PROBOŠT: Havel (Gelastus) Vodňanský (od r. 1559 do +1577)
DĚKAN: Zikmund Crocotius z Boleslavi (od r. 1576 do +1579)
KANOVNÍK: (?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1577? do 1579)
DĚKAN: Zikmund Crocotius z Boleslavi (od r. 1576 do +1579)
KANOVNÍK: Pavel Chinoran (od r. ? do +1579)
KANOVNÍK: Benedikt Tinctor (od r. 1577 do ?)

KAPITULA V DOBĚ RENESANČNÍ OBNOVY KAPITULNÍHO KOSTELA
PROBOŠT: Felix z Lindy (od r. 1579 do r. 1587, kdy se kanonikátu vzdal)
DĚKAN: Zikmund Crocotius z Boleslavi (od r. 1576 do +1579)
KANOVNÍK: Benedikt Tinctor (od r. 1577 do ?)
KANOVNÍK: Fabián Rezek (od r. 1579 do ?)

PROBOŠT: Felix z Lindy (od r. 1579 do r. 1587, kdy se kanonikátu vzdal)
DĚKAN: Benedikt z Chyše a ze Špicberka (od r. 1579 do +1595)
KANOVNÍK: Fabián Rezek (od r. 1579 do ?)

KAPITULA V DOBĚ PŘENESENÍ OSTATKŮ SV. PROKOPA A OBNOVY KAPITULNÍ PEČETI (více zde)
PROBOŠT: Balthazar Queitsch Reichenbacher z Raichenbachu (od r. 1587 do +1606)
DĚKAN: Benedikt z Chyše a ze Špicberka (od r. 1579 do +1595)
KANOVNÍK: Jan Kukulus (od r. 1589 do ?)
KANOVNÍK: Jan Medek z Altendorfu (od r. 1589? do +1606)

PROBOŠT: Balthazar Queitsch Reichenbacher z Raichenbachu (od r. 1587 do +1606)
DĚKAN: Bartoloměj Flaxius z Čeňkova (od r. 1595 do +1603)
KANOVNÍK: Jan Kukulus (od r. 1589 do ?)
KANOVNÍK: Jan Medek z Altendorfu (od r. 1589? do +1606)

PROBOŠT: Balthazar Queitsch Reichenbacher z Raichenbachu (od r. 1587 do +1606)
DĚKAN: Krištof Mileder (od r. 1603 do r. 1609, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Jan Medek z Altendorfu (od r. 1589? do +1606)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1606? do ?)
DĚKAN: Krištof Mileder (od r. 1603 do r. 1609, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

KAPITULA PO OBNOVĚ STATUT ZA CÍSAŘE FERDINANDA II.
PROBOŠT: Jiří Hirsperger z Blumberka (od ? +1631)
DĚKAN: Josef Macarius z Merfelic (od r. 1617 +1635)
KANOVNÍK: Daniel Michael Hesselius z Cetvinberka (od 1622? do r. 1632, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jiří Nefestin z Koberovic (od r. 1629 do r. 1642, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Daniel Michael Hesselius z Cetvinberka (od r. 1632 do +1642)
DĚKAN: Josef Macarius z Merfelic (od r. 1617 +1635)
KANOVNÍK: Jiří Nefestin z Koberovic (od r. 1629 do r. 1642, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Daniel Michael Hesselius z Cetvinberka (od r. 1632 do +1642)
DĚKAN: Eliáš Kolbius z Kolumberga (od r. 1637 do r. 1642, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jiří Nefestin z Koberovic (od r. 1629 do r. 1642, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Karel Melcer (?)
KANOVNÍK: Martin Veselanský (od ? do +1660?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)

PROBOŠT: Eliáš Kolbius z Kolumberga (od r. 1642 do +1646)
DĚKAN: Jiří Nefestin z Koberovic (od r. 1642 do +1652)
KANOVNÍK: Karel Melcer (?)
KANOVNÍK: Martin Veselanský (od ? do +1660?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1646? do r. 1651?)
DĚKAN: Jiří Nefestin z Koberovic (od r. 1642 do +1652)
KANOVNÍK: Karel Melcer (?)
KANOVNÍK: Martin Veselanský (od ? do +1660?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)

PROBOŠT: Martin Mainer z Wolkenbachu (od r. 1651? do +1669)
DĚKAN: Jiří Nefestin z Koberovic (od r. 1642 do +1652)
KANOVNÍK: Martin Veselanský (od ? do +1660?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)

PROBOŠT: Martin Mainer z Wolkenbachu (od r. 1651? do +1669)
DĚKAN: Kryštof Jan Reinheld (od r. 1653 do 1662?, kdy abdikoval, nebo až do +1665)
KANOVNÍK: Martin Veselanský (od ? do +1660?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)

PROBOŠT: Martin Mainer z Wolkenbachu (od r. 1651? do +1669)
DĚKAN: Alois Gottfried Kiner z Löwenthurmu (od r. 1665 do +1670?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)

KAPITULA V DOBĚ ZISKU PRÁVA PONTIFIKÁLIÍ PRO PROBOŠTY
PROBOŠT: Jan František Kryštof z Talmberka (od r. 1669 do +1698)
DĚKAN: Alois Gottfried Kiner z Löwenthurmu (od r. 1665 do +?1670)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)
KANOVNÍK: Jiří Václav Bílek z Bílenberka (od r. 1677 do r. 1681, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Jan František Kryštof z Talmberka (od r. 1669 do +1698)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1670? do r. 1681?)
KANOVNÍK: Václav Nebeský z Blumberka (od r. 1644 do +1674)
KANOVNÍK: Jiří Václav Bílek z Bílenberka (od r. 1677 do r. 1681, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Jan František Kryštof z Talmberka (od r. 1669 do +1698)
DĚKAN: Jiří Václav Bílek z Bílenberka (od r. 1681 do +1704)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: neobsazeno (or d. 1698 do r. 1700)
DĚKAN: Jiří Václav Bílek z Bílenberka (od r. 1681 do +1704)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: Jan Jakub z Talmberka (od r. 1700 do +1701)
DĚKAN: Jiří Václav Bílek z Bílenberka (od r. 1688 do +1704)
KANOVNÍK: Adam Ignác Mladota ze Solopysk (od r. 1702 a ještě téhož roku (?) byl zvolen proboštem Vsv)

PROBOŠT: Adam Ignác Mladota ze Solopysk (od r. 1702? do +1708)
DĚKAN: Jiří Václav Bílek z Bílenberka (od r. 1688 do +1704)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: Adam Ignác Mladota ze Solopysk (od r. 1702 do +1708)
DĚKAN: Matouš Josef Fischer (od ? do +1709)
KANOVNÍK: Václav Josef Vlach (od r. 1705 do ?)
KANOVNÍK: Jan Adam Václav Vratislav z Mitrovic (od r. 1707 do r. 1719, byl zvolen proboštem Vsv)

PROBOŠT: Michal Bedřich z Althanu (od r. 1709 do r. 1718, kdy byl jmenován biskupem ve Vácu)
DĚKAN: Matouš Josef Fischer (od ? do +1709)
KANOVNÍK: Václav Josef Vlach (od r. 1705 do ?)
KANOVNÍK: Jan Adam Václav Vratislav z Mitrovic (od r. 1707 do r. 1719, kdy zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Bedřich Langhans (od r. 1709 do ?)
KANOVNÍK: Jiří Josef Saar (od r. 1710 do +1716)

PROBOŠT: Jan Adam Václav Vratislav z Mitrovic (od r. 1719, ale ještě téhož roku se už jako biskup královéhradecký kanonikátu vzdal)
DĚKAN: Jan Widman (někdy mezi lety 1709 a 1739?)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

KAPITULA PO OBNOVĚ STATUT ZA CÍSAŘE KARLA VI.
PROBOŠT: Jan Josef Vratislav z Mitrovic (od r. 1719 do r. 1733, kdy byl jmenován biskupem královéhradeckým)
DĚKAN: Jan Widman (někdy mezi lety 1709 a 1739?)
KANOVNÍK: Matěj Vojtěch Linek z Lintoku (od r. 1730 do +1747)
KANOVNÍK: Jan Václav Janovský (od r. 1730 do ?)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Galas (od r. 1730 do ?)
KANOVNÍK: Maxmilián Josef Alsterle z Astfeldu (od r. 1730 do ?)
KANOVNÍK: Jan Čech (od r. 1730 do ?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1733 do r. 1747?)
DĚKAN: Jan Widman (někdy mezi lety 1709 a 1739?)
KANOVNÍK: Matěj Vojtěch Linek z Lintoku (od r. 1730 do +1747)
KANOVNÍK: Jan Václav Janovský (od r. 1730 do ?)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Galas (od r. 1730 do ?)
KANOVNÍK: Maxmilián Josef Alsterle z Astfeldu (od r. 1730 do ?)
KANOVNÍK: Jan Čech (od r. 1730 do ?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1733 do r. 1747?)
DĚKAN: Petr Antonín Příchovský z Příchovic (od r. 1739 do r. 1746, kdy se kanonikátu vzdal?)
KANOVNÍK: Matěj Vojtěch Linek z Lintoku (od r. 1730 do +1747)
KANOVNÍK: Bernard Věžník z Věžníku (od ? do +1756)
KANOVNÍK: Felix Chuchelský (od r. 1747 do ?)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)

PROBOŠT: František Karel Pötting (od r. 1747 do +1755)
DĚKAN: Petr Antonín Příchovský z Příchovic (od r. 1739 do r. 1746, kdy se kanonikátu vzdal?)
KANOVNÍK: Bernard Věžník z Věžníku (od ? do +1756)
KANOVNÍK: Felix Chuchelský (od r. 1747 do ?)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)

KAPITULA V DOBĚ ZALOŽENÍ TEREZIÁNSKÉHO ÚSTAVU ŠLECHTIČEN
PROBOŠT: František Karel Pötting (od r. 1747 do +1755)
DĚKAN: Johann Heinrich Frankenberg (od 1754 do r. 1759?, kdy byl jmenován biskupem mechelenským)
KANOVNÍK: Bernard Věžník z Věžníku (od ? do +1756)
KANOVNÍK: Felix Chuchelský (od r. 1747 do ?)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1755 do r. ?)
DĚKAN: Johann Heinrich Frankenberg (od 1754 do r. 1759?, kdy byl jmenován biskupem mechelenským)
KANOVNÍK: Bernard Věžník z Věžníku (od ? do +1756)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1755 do r. ?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1759? do r. 1767?)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)
KANOVNÍK: David Hlaváček (od r. 1766 do ?)

PROBOŠT: Jiří Bedřich Witzek z Hlučína (od ? do r. 1772)
DĚKAN: František de Paula Hrzán z Harasova (od r. 1767 snad do r. 1777?)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)
KANOVNÍK: David Hlaváček (od r. 1766 do ?)

KAPITULA V OBDOBÍ POČÍNAJÍCÍHO NÁVRATU KNĚŽÍ SE ZÁSLUHAMI O ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVU A VĚDY
PROBOŠT: František Brigido z Březovic (od r. 1772 do +1810)
DĚKAN: Ferdinand Kindermann ze Schulsteinu (od r. 1777 snad do r. 1781, kdy byl zvolen proboštem vyšehradským)
KANOVNÍK: Šimon Antonín Jandera (od r. 1749 do +1775)

PROBOŠT: František Brigido z Březovic (od r. 1772 do +1810)
DĚKAN: Česlav Gotthard Schaffgotsch (od r. 1781 do +1781)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: František Brigido z Březovic (od r. 1772 do +1810)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1781 do r. 1783)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

PROBOŠT: František Brigido z Březovic (od r. 1772 do +1810)
DĚKAN: Václav Vojtěch Herites (od r. 1783 do +1822)
KANOVNÍK: Zikmund Hoffman (?)
KANOVNÍK: Petr Steinhert (?)
KANOVNÍK: Ignác Rudish (od ? do +1801)
KANOVNÍK: Augustin Zippe (po r. 1783 do +1816)
KANOVNÍK: Václav Lenhard (od r. 1790? do +1808)
KANOVNÍK: Karel František Fischer (před 1791? do +1833)
KANOVNÍK: Karel May (od r. 1796 do ?)
KANOVNÍK: František Roe (od r. 1798 do ?)
KANOVNÍK: Alexander Zeisler (od r. 1798 do ?)
KANOVNÍK: Stanislav Vydra (od r. 1799 do +1804)
KANOVNÍK: Antonín Gotschler (od r. 1800 do ?)
KANOVNÍK: Karel Berger (od r. 1802 do +1806)
KANOVNÍK: Kašpar Royko (od r. 1807 do r. 1811, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Langmeyer (od r. 1810 do ?)

PROBOŠT: Kašpar Royko (od r. 1811 do +1819)
DĚKAN: Václav Vojtěch Herites (od r. 1783 do +1822)
KANOVNÍK: Augustin Zippe (po r. 1783 do +1816)
KANOVNÍK: Karel František Fischer (před 1791? do +1833)
KANOVNÍK: Josef Langmeyer (od r. 1810 do ?)
KANOVNÍK: Jan Leopold Cippelius (od r. 1816 do +1826)
KANOVNÍK: Tomáš Kincl (od r. 1816? do ?)

PROBOŠT: Anton Ehmig (od r. 1819? snad do r. 1822?) – proboštství nejisté (více zde)
DĚKAN: Václav Vojtěch Herites (od r. 1783 do +1822)
KANOVNÍK: Karel František Fischer (před 1791? do +1833)
KANOVNÍK: Jan Leopold Cippelius (od r. 1816 do +1826)
KANOVNÍK: Norbert Karoli (od r. 1820? do ?)

KAPITULA V OBDOBÍ INTERKALÁRU
PROBOŠT: neobsazeno od r. 1822? (možná již od r. 1819?) pravděpodobně do r. 1829?
DĚKAN: neobsazeno od r. 1822 pravděpodobně do r. 1838?
KANOVNÍK: Karel František Fischer (před 1791? do +1833)
KANOVNÍK: Jan Leopold Cippelius (od r. 1816 do +1826)
KANOVNÍK: Norbert Karoli (od r. 1820? do ?)
KANOVNÍK: František Xaver Faulhaber (po r. 1822? do +1832)
KANOVNÍK: František Oesterreicher (od r. 1825 do ?)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Büttner (od r. 1826 do 1838, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Czapek (od r. 1828 do ?)
KANOVNÍK: Karel Stengel (od r. 1829 do ?)

PROBOŠT: Josef Alois Jüstel (od r. 1829 do r. 1835, kdy se kanonikátu vzdal)
DĚKAN: neobsazeno od r. 1822 pravděpodobně do r. 1838?
KANOVNÍK: Karel František Fischer (před 1791? do +1833)
KANOVNÍK: František Xaver Faulhaber (po r. 1822? do +1832)
KANOVNÍK: František Oesterreicher (od r. 1825 do ?)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Büttner (od r. 1826 do 1838, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Czapek (od r. 1828 do ?)
KANOVNÍK: Karel Stengel (od r. 1829 do ?)
KANOVNÍK: František Petrič (od r. 1830 do ?)
KANOVNÍK: František Helfert (od r. 1830 do ?)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1835 do r. 1838?)
DĚKAN: neobsazeno od r. 1822 pravděpodobně do r. 1838?
KANOVNÍK: František Oesterreicher (od r. 1825 do ?)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Büttner (od r. 1826 do 1838, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Czapek (od r. 1828 do ?)
KANOVNÍK: Karel Stengel (od r. 1829 do ?)
KANOVNÍK: František Petrič (od r. 1830 do ?)
KANOVNÍK: František Helfert (od r. 1830 do ?)

KAPITULA PO OBNOVĚ STATUT ZA CÍSAŘE FERDINANDA DOBROTIVÉHO
PROBOŠT: Jan Nepomuk Büttner (od r. 1838 do +1856)
DĚKAN: Ignác Mráz (od r. 1839 do r. 1856, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Julius Körner (po r. 1850? do +1863)
KANOVNÍK: František Češík (od r. 1852 do r. 1859, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Fabián (od r. 1855 do r. 1860, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Ignác Mráz (od r. 1856 do +1859)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1856 do r. 1861?)
KANOVNÍK: Julius Körner (po r. 1850? do +1863)
KANOVNÍK: František Češík (od r. 1852 do r. 1859, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Nepomuk Fabián (od r. 1855 do r. 1860, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: František Češík (od r. 1859 do +1881)
DĚKAN: Jan Nepomuk Fabián (od r. 1860 do +1861)
KANOVNÍK: Julius Körner (po r. 1850? do +1863)
KANOVNÍK: Antonín Oliva (od r. 1860 do +1877)
KANOVNÍK: Jan Smutek (od r. 1860 do +1883)

PROBOŠT: František Češík (od r. 1859 do +1881)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1861 do r. 1863)
KANOVNÍK: Julius Körner (po r. 1850? do +1863)
KANOVNÍK: Antonín Oliva (od r. 1860 do +1877)
KANOVNÍK: Jan Smutek (od r. 1860 do +1883)

PROBOŠT: František Češík (od r. 1859 do +1881)
DĚKAN: Johann Maresch (od r. 1863 do +1879)
KANOVNÍK: Antonín Oliva (od r. 1860 do +1877)
KANOVNÍK: Jan Smutek (od r. 1860 do +1883)
KANOVNÍK: Vincenc Náhlovský (od r. 1869 do r. 1879, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: František Češík (od r. 1859 do +1881)
DĚKAN: Vincenc Náhlovský (od r. 1879 do r. 1881, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Heřman Pitschmann (od r. ? do +1890?)
KANOVNÍK: Jan Smutek (od r. 1860 do +1883)
KANOVNÍK: Antonín Reinwarth (od r. 1877 do r. 1892, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Vavřinec Hafenrichter (od r. 1879 do r. 1883, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Vincenc Náhlovský (od r. 1881 do +1891)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1881 do r. 1883)
KANOVNÍK: Heřman Pitschmann (od r. ? do +1890?)
KANOVNÍK: Jan Smutek (od r. 1860 do +1883)
KANOVNÍK: Antonín Reinwarth (od r. 1877 do r. 1892, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Vavřinec Hafenrichter (od r. 1879 do r. 1883, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Laužecký (od r. 1882 do +1883)

KAPITULA PO OBNOVĚ STATUT ZA ARCIBISKUPA BEDŘICHA SCHWARZENBERGA
PROBOŠT: Vincenc Náhlovský (od r. 1881 do +1891)
DĚKAN: Vavřinec Hafenrichter (od r. 1883 do r. 1895, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Heřman Pitschmann (od r. ? do +1890?)
KANOVNÍK: Václav Světlík (od ? do +1891)
KANOVNÍK: Antonín Reinwarth (od r. 1877 do r. 1892, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: František Xaver Blanda (od r. 1888 do r. 1913, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Schindler (od r. 1888 do r. 1899, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karel Elbl (od r. 1890 do r. 1900, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Antonín Reinwarth (od r. 1892 do +1893)
DĚKAN: Vavřinec Hafenrichter (od r. 1883 do r. 1895, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: František Xaver Blanda (od r. 1888 do r. 1913, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Schindler (od r. 1888 do r. 1899, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karel Elbl (od r. 1890 do r. 1900, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Sprinzl (od r. 1892 do +1898)

PROBOŠT: Vavřinec Hafenrichter (od r. 1895 do +1898)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1895 do r. 1900?)
KANOVNÍK: František Xaver Blanda (od r. 1888 do r. 1913, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Schindler (od r. 1888 do r. 1899, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karel Elbl (od r. 1890 do r. 1900, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Sprinzl (od r. 1892 do +1898)
KANOVNÍK: František Xaver Kryštůfek (od r. 1895 do r. 1910, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Josef Schindler (od r. 1899 do +1911)
DĚKAN: Karel Elbl (od r. 1900 do +1909)
KANOVNÍK: Josef Folta (od ? do +1913)
KANOVNÍK: Ferdinand Hecht (od ? do +1909)
KANOVNÍK: Augustin Rohling (po r. 1877? snad do +1931)
KANOVNÍK: František Xaver Blanda (od r. 1888 do r. 1913, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: František Xaver Kryštůfek (od r. 1895 do r. 1910, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Ladislav Sýkora (od r. 1899 do r. 1916, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Antonín Vřešťál (od r. 1901 do r. 1918, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Zaus (od r. 1903 do r. 1932, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Josef Schindler (od r. 1899 do +1911)
DĚKAN: František Xaver Kryštůfek (od r. 1910 do r. 1911, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Folta (od ? do +1913)
KANOVNÍK: Augustin Rohling (po r. 1877? snad do +1931)
KANOVNÍK: František Xaver Blanda (od r. 1888 do r. 1913, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Ladislav Sýkora (od r. 1899 do r. 1916, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Antonín Vřešťál (od r. 1901 do r. 1918, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Zaus (od r. 1903 do r. 1932, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: František Xaver Kryštůfek (od r. 1911 do +1916)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1911 do r. 1913?)
KANOVNÍK: Josef Folta (od ? do +1913)
KANOVNÍK: Augustin Rohling (po r. 1877? snad do +1931)
KANOVNÍK: Jan Ladislav Sýkora (od r. 1899 do r. 1916, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Antonín Vřešťál (od r. 1901 do r. 1918, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Zaus (od r. 1903 do r. 1932, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)

PROBOŠT: František Xaver Kryštůfek (od r. 1911 do +1916)
DĚKAN: František Xaver Blanda (od r. 1913 do +1917)
KANOVNÍK: Josef Folta (od ? do +1913)
KANOVNÍK: Augustin Rohling (po r. 1877? snad do +1931)
KANOVNÍK: Jan Ladislav Sýkora (od r. 1899 do r. 1916, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Antonín Vřešťál (od r. 1901 do r. 1918, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Zaus (od r. 1903 do r. 1932, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)

KAPITULA V DOBĚ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
PROBOŠT: Jan Ladislav Sýkora (od r. 1916 do +1928)
DĚKAN: Antonín Vřešťál (od r. 1918 do + 1928)
KANOVNÍK: Augustin Rohling (po r. 1877? snad do +1931)
KANOVNÍK: Josef Zaus (od r. 1903 do r. 1932, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)
KANOVNÍK: Joseph Rieber (od r. 1919 do r. 1930?, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Alois Soldát (od r. 1928 do r. 1938, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1928 do r. 1930?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1928 do r. 1932?)
KANOVNÍK: Augustin Rohling (po r. 1877? snad do +1931)
KANOVNÍK: Josef Zaus (od r. 1903 do r. 1932, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)
KANOVNÍK: Joseph Rieber (od r. 1919 do +1934)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Alois Soldát (od r. 1928 do r. 1938, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Joseph Rieber (od r. 1930? do +1934)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1928 do r. 1932?)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Alois Soldát (od r. 1928 do r. 1938, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)

PROBOŠT: Joseph Rieber (od r. 1930? do +1934)
DĚKAN: Josef Zaus (od r. 1932 do r. 1937, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Alois Soldát (od r. 1928 do r. 1938, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1934 do r. 1937?)
DĚKAN: Josef Zaus (od r. 1932 do r. 1937, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Franz Johann Endler (od r. 1912 do +1937)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Alois Soldát (od r. 1928 do r. 1938, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)

PROBOŠT: Josef Zaus (od r. 1937 do +1944)
DĚKAN: Alois Soldát (od r. 1938 do r. 1946, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1944 do r. 1946?)
 DĚKAN: Alois Soldát (od r. 1938 do r. 1946, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)

PROBOŠT: Alois Soldát (od r. 1946 do +1952)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1946 do r. 1951?)
KANOVNÍK: Karl Hilgenreiner (od r. 1928 do +1948)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)
KANOVNÍK: Josef Cibulka (od r. 1947 do r. 1956, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jaroslav Beneš (od r. 1948 do +1963)
KANOVNÍK: Karel Kadlec (od r. 1948 do +1961)

PROBOŠT: Alois Soldát (od r. 1946 do +1952)
DĚKAN: Vojtěch Šanda (od r. 1951 do +1953)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)
KANOVNÍK: Josef Cibulka (od r. 1947 do r. 1956, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jaroslav Beneš (od r. 1948 do +1963)
KANOVNÍK: Karel Kadlec (od r. 1948 do +1961)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1952 do r. 1956?)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1953 do r. 1975)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)
KANOVNÍK: Josef Cibulka (od r. 1947 do r. 1956, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jaroslav Beneš (od r. 1948 do +1963)
KANOVNÍK: Karel Kadlec (od r. 1948 do +1961)

PROBOŠT: Josef Cibulka (od r. 1956 do +1968)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1953 do r. 1975)
KANOVNÍK: Josef Vajs (od r. 1930 do +1959)
KANOVNÍK: Alois Kudrnovský (od r. 1933 do +1956)
KANOVNÍK: Karel Kadlec (od r. 1948 do +1961)
KANOVNÍK: Jaroslav Beneš (od r. 1948 do +1963)
KANOVNÍK: Jan Merell (od r. 1957 do r. 1975, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 1968 do r. 1979?)
DĚKAN: Jan Merell (od r. 1975 do r. 1985, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Václav Bartůněk (od r. 1975 do r. 1979, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jaroslav Kouřil (od r. 1975 do +1981)
KANOVNÍK: Josef Kubalík (od r. 1975 do r. 1985, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Antonín Salajka (od r. 1975 do +1975)

PROBOŠT: Václav Bartůněk (od r. 1979 do +1985)
DĚKAN: Jan Merell (od r. 1975 do r. 1985, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Jaroslav Kouřil (od r. 1975 do +1981)
KANOVNÍK: Josef Kubalík (od r. 1975 do r. 1985, kdy byl zvolen děkanem Vsv)

PROBOŠT: Jan Merell (od r. 1985 do + 1986)
DĚKAN: Josef Kubalík (od r. 1985 do r. 1987, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: neobsazeno (?)

KAPITULA PO OBNOVĚ STATUT ZA PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA FRANTIŠKA TOMÁŠKA
PROBOŠT: Josef Kubalík (od r. 1987 do +1993)
DĚKAN: Ladislav Pokorný (od r. 1987 do r. 1993)
KANOVNÍK: Josef Koukl (od r. 1987 do r. 1989, kdy byl jmenován biskupem litoměřickým)
KANOVNÍK: Václav Wolf (od r. 1987 do r. 2000, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jaroslav Kadlec (od r. 1990 do r. 1993?, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Karel Pilík (od r. 1990 do +2007)
KANOVNÍK: František Planner (od r. 1992 do +1999)

PROBOŠT: Jaroslav Kadlec (od r. 1993? do +2004)
DĚKAN: neobsazeno (od r. 1993 do r. 2000?)
KANOVNÍK: Václav Wolf (od r. 1987 do r. 2000, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Karel Pilík (od r. 1990 do +2007)
KANOVNÍK: František Planner (od r. 1992 do +1999)
KANOVNÍK: Josef Hermach (od r. 1997 do +2002)

PROBOŠT: Jaroslav Kadlec (od r. 1993? do +2004)
DĚKAN: Václav Wolf (od r. 2000 do r. 2010, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Karel Pilík (od r. 1990 do +2007)
KANOVNÍK: Josef Hermach (od r. 1997 do +2002)

PROBOŠT: neobsazeno (od r. 2004 do r. 2010?)
DĚKAN: Václav Wolf (od r. 2000 do r. 2010, kdy se kanonikátu vzdal)
KANOVNÍK: Karel Pilík (od r. 1990 do +2007)
KANOVNÍK: Josef Hřebík (od r. 2006)
KANOVNÍK: Jaroslav Brož (od r. 2010)
KANOVNÍK: Milan Hanuš (od r. 2010 do r. 2014, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Kotas (od r. 2010 a v témže roce byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Mráz (od r. 2010 do r. 2022, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Tomáš Petráček (od r. 2010 do r. 2020, kdy bylo jeho členství v kapitule ukončeno)
KANOVNÍK: Albert-Petr Rethmann (od r. 2010 a v témže roce byl zvolen proboštem Vsv)

PROBOŠT: Albert-Peter Rethmann (od r. 2010 do r. 2012, kdy se kanonikátu vzdal)
DĚKAN: Jan Kotas (od r. 2010 do r. 2014, kdy rezignoval na post děkana)
KANOVNÍK: Josef Hřebík (od r. 2006)
KANOVNÍK: Jaroslav Brož (od r. 2010)
KANOVNÍK: Milan Hanuš (od r. 2010 do r. 2014, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Mráz (od r. 2010 do r. 2022, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Tomáš Petráček (od r. 2010 do r. 2020, kdy bylo jeho členství v kapitule ukončeno)
KANOVNÍK: Petr Piťha (od r. 2012 do r. 2012, kdy byl zvolen proboštem Vsv)

PROBOŠT: Petr Piťha (od r. 2012 do r. 2022, kdy byl emeritován)
DĚKAN: Jan Kotas (od r. 2010 do r. 2014, kdy rezignoval na post děkana)
KANOVNÍK: Josef Hřebík (od r. 2006)
KANOVNÍK: Jaroslav Brož (od r. 2010)
KANOVNÍK: Milan Hanuš (od r. 2010 do r. 2014, kdy byl zvolen děkanem Vsv)
KANOVNÍK: Jan Mráz (od r. 2010 do r. 2022, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Tomáš Petráček (od r. 2010 do r. 2020, kdy bylo jeho členství v kapitule ukončeno)

PROBOŠT: Petr Piťha (od r. 2012 do r. 2022, kdy byl emeritován)
DĚKAN: Milan Hanuš (od r. 2014)
KANOVNÍK: Josef Hřebík (od r. 2006)
KANOVNÍK: Jaroslav Brož (od r. 2010)
KANOVNÍK: Jan Kotas (od r. 2010)
KANOVNÍK: Jan Mráz (od r. 2010 do r. 2022, kdy byl zvolen proboštem Vsv)
KANOVNÍK: Tomáš Petráček (od r. 2010 do r. 2020, kdy bylo jeho členství v kapitule ukončeno)
KANOVNÍK: Matúš Kocian (od r. 2017)
KANOVNÍK: Radim Cigánek (od r. 2021)

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ KAPITULNÍHO KOLEGIA
PROBOŠT: Jan Mráz (od r. 2022)
DĚKAN: Milan Hanuš (od r. 2014)
KANOVNÍK: Josef Hřebík (od r. 2006)
KANOVNÍK: Jaroslav Brož (od r. 2010)
KANOVNÍK: Jan Kotas (od r. 2010)
KANOVNÍK – EMERITNÍ PROBOŠT: Petr Piťha (od r. 2012, resp. od r. 2022, kdy byl emeritován)
KANOVNÍK: Matúš Kocian (od r. 2017)
KANOVNÍK: Radim Cigánek (od r. 2021)